Kappen

Voor het kappen van bomen is in veel gemeentes een kapvergunning nodig (zie ook www.bomenrecht.nl ).
Het kappen van bomen in bebouwd gebied is vaak een moeilijke klus, hier komt een goed doordachte organisatie bij kijken.
Door middel van klimtechnieken kunnen we een boom, op zelfs een moeilijk bereikbare plaats, veilig verwijderen.

In sommige gevallen, is het veiliger om met behulp van een hijskraan een boom weg te halen, bijvoorbeeld als de boom erg groot is of boven bebouwing hangt.
Wij zullen een plan van aanpak opstellen op uw persoonlijke situatie om uw boom vakkundig te verwijderen.
Nogmaals, iedere boom en iedere locactie is weer anders!

Boom/bomen kappen winterswijk
Copryright Boomverzorgingsbedrijf Hogendoorn Boom Totaal
Facebook afbeelding - Boomverzorging Winterswijk ǀ o.a boom kappen, snoeien, verplanten, onderzoeken